Har ikke tall på hvor mange mislykkede forsøk jeg har hatt på å fotografere dykkende ender. Altså – ikke akkurat i det de dykker, men når de er på matleting under vannskorpen. Det er ikke mange plasser der den type fotografering er mulig, men akkurat nå for tiden byr faktisk Nidelva nedenfor Nedre Leirfoss på en utmerket mulighet.

Både laksand og kvinand er normalt sky fugler, som er vanskelig å komme innpå, men her kommer de kloss inntil en bryggekant når det bys på brødmat. Og det gjør det ofte på denne plassen. I tillegg er det så grunt at de er synlige hele tiden mens de er under vannoverflaten. De to bildene under viser en kvinandhann som svømmer under vann, dels på matleting, men trolig også som en del av et kurtiseringstituale. Det var en annen hann pluss en hunn på plassen, og det var hele tiden aktivitet dem i mellom. Så da ble det «and under vann», og dermed litt anderledes bilder enn de fleste i hvert fall jeg har i arkivet av den fuglearten.

Kvinandundervann-2-red

Kvinand under vann, med «flapsen» ut.

Kvinandundervann-1-red

Like før anda bryter vannskorpen på vei opp.

Tar i samme slengen med et bilde som viser at kvinanda også mestrer luftrommet med største selvfølgelighet, i likhet med de andre av våre bevingede venner.   Og de trenger ikke de hjelpemidlene vi mennesker er avhengige av for at vi skal kunne oppholde oss under vann og oppe i lufta.

Men vi er jo herskende på bakkenivået, eller…..?

Kvinandflokkflukt-1

Luftrommets herskere.

Reklame