Archive for november, 2011


Miljøhensyn i skogen

Hit og ikke lenger! Grensen for en nøkkelbiotop er markert.

Etter at det har vært til dels sterk fokus på skognæringas miljøhensyn den senere tid, blant annet med bakgrunn i at det er avdekket hogst i mange såkalte MiS- figurer, eller nøkkelbiotoper som de også kalles, rundt om i landet, har det nå blitt iverksatt tiltak for å sikre at nye uhell ikke skal skje. Yttergrensene av alle nøkkelbiotoper skal nå merkes med band i terrenget, slik at entreprenøren som opererer hogstmaskina til en hver tid vet hvilke områder som ikke skal hogges. MiS- registreringer har siden 2000 systematisk blitt gjennomført på det produktive skogarealet i hele landet, og de skal kort fortalt bidra til å ivareta arter som har spesielle krav til miljøet de lever i. Det gjelder da særlig arter som er knyttet til gammel skog, og som får problemer om denne forsvinner. MiS- figurene sikrer et utvalg av gammelskogbiotoper i skoglandskapet, og disse skal da ha en funksjon sammen med barskogreservater og andre vernede skogområder, og altså bidra til å ivareta livsvilkårene for kravfulle og sårbare arter. Rundt halvparten av artene på den norske rødlista er knyttet til skog.

Trestammen i forgrunnen ligger i en nøkkelbiotop og blir ikke rørt. Hogstmaskinføreren vet hvor grensen går.

Rynkeskinn - eksempel på en rødlisteart som har strenge krav til miljøet den lever i - den lever på undersiden av grove granstammer som har gått i bakken.

Buer – sirkler – farger

I den senere tid er det både i aviser og på TV-/dataskjermen publisert en del bilder fra atmosfæren, blant annet spesielle skyformasjoner (jfr også forrige innlegg på denne blogg). Atmosfæren og det som skjer der av luftsirkulasjon, kjemiske reaksjoner, lysbrytninger og andre optiske fenomener er spennende, også fotografisk. Ved noen anledninger har jeg hatt flaks og befunnet meg på rett sted til rett tid, noe som har resultert i noen litt spesielle, dels også sjeldne motiv. Herved presenteres et knippe av dem. Det er bare å la seg forundre over slike optiske underfundigheter som av og til kan utspille seg over våre hoder.

6 regnbuer- og jeg som trodde buene speilte seg i vannet...

Bildet over viser en spesiell ansamling av regnbuer, bestående av en primærbue, en sekundærbue og en «tverrbue». Jeg var på vei sørover fra Sandnessjøen for noen høster siden, da jeg kom over denne optiske rariteten. All erfaring tilsier at slike fenomener ikke varer særlig lenge, så jeg styrtet ut av bila og ned til sjøkanten, for å sikre meg noen bilder av regnbuene som speilte seg i vannet. For å gjøre en lang historie kort: Bildet ble brukt på et nettsted som NASA har, med tema optiske fenomener i atmosfæren. Der ble den spesielle regnbuen forklart, og det kom bl.a. fram at det jeg trodde var speiling, slett ikke var det, men derimot sollysets bryting i et annet «lag» av regndråper enn buene over vannflaten. Det viste seg å være et svært så sjeldent fenomen, og dette bildet er etter det blitt det av mine som er desidert mest benyttet i ulike sammenhenger, faktisk verden over, og sist i et naturvitenskapelig tidsskrift som utgis i Japan og Sør-Korea (Newton). Kult.

"Regnsirkel" - eller glorie på fagspråk.

Det neste bildet er også et sjeldent fenomen, det vil si – sjeldent å oppleve på jordoverflaten. Fra fly er det ikke så uvanlig å oppleve en glorie, som denne «regnbuesirkelen» kalles. Jeg var på jobb i Åfjord, og kom gående over et lite fjellparti i retning et skogkledd dalføre. Da jeg kom ut på kanten og hadde det tåkelagte landskapet foran og under meg, og sola midt i ryggen, dukket denne fine fargesirkelen opp. Den litt spøkelsesaktige skyggen midt i sirkelen er da meg selv i det jeg tar bildet. Det var nærmest en slags «overjordisk» opplevelse dette, som jeg ikke har opplevd verken før eller siden. Ble stående en stund og bare nyte synet..

De neste 3 bildene får stort sett tale for seg selv. Ring rundt sola er et ikke uvanlig syn, og er et kjent og, etter sigende, sikkert tegn på værforandring. «Tåkebuen» er tatt på Byneset for noen år siden, og er visst ikke så vanlig å oppleve. Har selv sett en slik bare en gang tidligere, i Kongsfjorden på Svalbard. Perlemorskyer er fargerike skyer høyt oppe i atmosfæren, dannet i forbindelse med kraftige vinder som presses opp over fjellområder. Fargespillet her dannes av at sollyset brytes og reflekteres i iskrystaller, og det er faktisk slik at det foregår kjemiske reaksjoner i disse skyene som bryter ned ozon. Ikke særlig gunstig med slike skyer med andre ord. Fargedottene på det siste bildet er enda et eksempel på at regnbuer ikke bare fremstår i den klassiske bueformen. Bildet er tatt fra Leinstrand i retning Vassfjellet for et par år siden.

Halo kalles dette fenomenet, som skal være et sikkert tegn på værforandring.

Tåkebue på Byneset.

Perlemorskyer på kveldshimmelen.

Ikke akkurat regnbuer - mer "regnflekker".