Vinterstemn-red

Dette blir øvre del av planlagte Gråkallen vinterpark.

Jeg har lenge følt et behov for en markering av mitt personlige standpunkt i anledning det planlagte alpinanlegget i Bymarka. Kunne for så vidt gjort det i form av et avisinnlegg, men bloggen får holde i denne omgang. Her er det dessuten garanti for å bli antatt! I Adressa kommer det stadig nye innlegg for og i mot det planlagte anlegget som blir kalt Gråkallen Vinterpark, blant annet sist lørdag hvor et knippe sentrale personer markerte sterk motstand.

Bildet ovenfor, som for øvrig ble tatt vinteren 2010, viser den øvre del av området som nå står i fare for å bli endret fra flott natur til impediment. Og impediment vil i dette tilfellet si opparbeidede alpinbakker, heiser, sikkert flere bygninger, parkeringsplasser og veier. I tillegg vil det selvfølgelig bli støy i form av musikk «som ungdommen lika» og økende forurensning fra biltrafikk og prepareringsmaskiner. Alt dette i et område som inngår i den såkalte «evighetsskogen», som tidligere skogforvalter Ole Johan Sætre lanserte i forbindelse med gjeldende Markaplan for Bymarka.

Høsten 2010 gjennomførte jeg nøkkelbiotopregistreringer (MiS) i hele Bymarka, og i det som nå er aktuelt utbyggingsområde registrerte jeg to større biotoper med 120-150 år gammel granskog. Vi bruker normalt ikke mye tid på å lete rødlistearter ved denne type kartlegging, men jeg fant flere forekomster av  gubbeskjegg (lavart med status nær truet) i de to biotopene. Nøyere undersøkelser vil nok fort kunne avdekke flere rødlistearter. I lia vest for Kobberdammen er det for øvrig tidligere funnet en annen trua lavart (VU), som kan bli berørt av en eventuell utbygging. I det hele tatt – ingen tvil om at dette er et viktig område for det biologiske mangfoldet i Bymarka!

Jeg vil understreke at jeg er absolutt FOR at barn og ungdom kommer seg ut i naturen. Alt for mange bruker i dag alt for mye tid foran PC-skjerm, TV og andre aktiviteter som ikke innebærer annen kroppslig aktivitet enn fingerbruk. Men det må da gå an å være aktiv uten at det nødvendigvis blir tilrettelagt etter alle kunstens regler. Fram med det enkle friluftslivet, og den positive naturopplevelsen! Det er jo allerede et solid tilbud til de alpininteresserte i nærområdene til Trondheim, blant annet Vassfjellet. Og så har vi også «Skileiken» ved Skistua, et glimrende tilbud til de minste.

Nei – la no Bymarka ligge der som den er – uten flere tekniske inngrep! Oppmuntre barn og ungdom til fysisk aktivitet i spennende natur. Lær dem å nyte skogens ro, filosofere ved bålet, kjenne på luktene, se på fugler og dyr – ja, alt som hører til det enkle friluftslivet! DET vil være en investering for fremtiden.

Rønningen-jan09-red

Enkelt friluftsliv ved Rønningen gård.

Reklame