Archive for juni, 2012


GOD SOMMER!

Med en tidlig morgen sommerstemning fra Orkdal, drøvtyggende kyr i sommereng, samt en dorsk soltilbeder, som for øvrig også har «smittet» ærfuglene i bakgrunnen, ønskes lesere av denne blogg EN RIKTIG GOD SOMMER!

«Morgenstund har gull i munn» – glimt fra Svorkdalen for ca en uke siden. Klokka er ca 04 – hærrlig stemning og mye knott!

Ser ikke ut til å mistrives de her…

Det er sommer!

ALLSKOG driver for tiden et intensivt arbeid med å kartlegge verdifulle skogmiljø i Lierne, senere også Røyrvik. Skogen er i mange tiår svært aktivt drevet, særlig i Lierne kommune, men det viser seg at det fortsatt er en god del gammel skog igjen. Og denne skogen er til dels svært gammel, med grantrær opp mot 300 år!  Noen arealer kan vel også karakteriseres som naturskog eller tilnærmet urskog. Her er noen få eksempler på arter vi har funnet så langt (14 dager i felt i Sørli). Feltarbeidet forventes å pågå til et godt stykke utpå høstparten.

MiS-registrator Stig Gorseth undersøker en granstamme med en stor forekomst den rødlistede barksoppen rynkeskinn.

Den kritisk truede lavarten hjelmragg er tidligere registrert på noen lokaliteter i Lierne. ALLSKOG fant under MiS- arbeidet et 30- talls nye eksemplarer av arten.

Tretåspetten er en art som er sterkt knyttet til gammel barskog med mye død ved. Så langt er det gjort 2 hekkefunn i Sørli under arbeidet med MiS.

LINSELUS!

Jeg skulle bare supplere karplanteavdelingen i arkivet med et bilde av hundekjeks, men trur du forsyne meg ikke at det dukket opp en linselus i bakgrunnen! Smått irrititerende…

Hundekjeks og linselus.

Lierne p.t.

Store kontraster i fjellkommunen i indre Nord-Trøndelag for tiden. I lavereliggende strøk er fiskeørnen i gang med hekking, og i fjellet er det enda fint skiføre. Det begynner vel kanskje å bli noe tvilsomt om all denne snøen rekker å smelte i løpet av sommeren som er igjen?

Et sted i Lierne, medio juni 2012.

Mot i brøstet!

Barsk kar med brøstet fram!

Det skal noen timer på treningsstudio til for å matche brøstet til denne karen!

For dobbeltbekkasinen er det nå tid for å vise seg fram i full mundur, både for nærgående rivaler og mulige damer i nærområdet. Den har vel ikke den stor fargeprakten å skilte med, bekkasinhannen, men den tar det igjen i fullt monn i en underlig seanse av et spill. Gjennom et opplegg tilrettelagt av Din Tur og Terje Kolaas, fikk Yvonne og Greg fra England, Einar K (Markas Konge – som for øvrig kom til kort mot tøffe bekkasiner denne gang…) og blogger Terje O., en stor opplevelse på ei blautmyr et sted i Levanger nylig. Med unntak av noen få timer midt på mørke natta, var det full fræs på leiken til langt utpå morraskvisten. Søvn ble nedprioritert denne natta, og det knatret godt i kameralukkkere når det sto på som verst. Utrolig moro å være så til de grader i ett med naturen. Flere burde få slike naturopplevelser, både for opplevelsen sin egen del, og for virkelig å lære seg å sette pris på naturen og dens utrolige mangfold.

To Yvonne and Greg: Thank you for good company on the «playground»! I am sure you got just as good pictures as Einar and mine, and were just as fascinated as we where during this spectacular show of the great snipe. I also guess you are with me thanking Terje K. for good guiding and lots of useful information!

Her er noen glimt fra dobbeltbekkasinens festspill, juni 2012:

Sorry Yvonne – on the wrong side this time…

Staselig kar- 1

Staselig kar – 2

På slutten av hver spillsekvens sprer bekkasinhannen stjerten ut, slik at de hvite stjertfjærene kommer til syne.

Det intense spillet er nok fysisk krevende, så hvil og strekk er påkrevet innimellom.

Skitt fiske!

Bare som et apropos til det siste bildet i forrige innlegg – laksesprang…

Tilsynelatende rolig stemning, men her er det fast fisk…

Under en rusletur langs elvestien mellom Nedre Leirfoss og Kroppanbrua i ettermiddag, passerte vi to fiskere som rodde etter laks like opppstrøms de første strykene. Vi la merke til at stangtuppen til fiskeren hadde en markert bøy, dog ikke særlig vibrerende tupp, så vi trodde det var snakk om et «bunn-napp». Men da roeren begynte å legge målbevisst inn mot land, skjønte vi at det kunne være snakk om fast fisk. Og det var det. Vi satte gåturen på vent, og fikk dermed overvære dagens første landing av Nidelvlaks, en bra rugg på sikkert bortimot 10 kg. Fangsten var over båtripa etter en kort men intens økt, og de stolte fiskerne kunne ta en «high five», rimelig fornøyd med dagen.

En solid rugg er i håven, og nervene kan begynne å roe seg…

To stolte fiskere med dagens fangst.