Archive for juni, 2010


Værmessig har fuglene hatt oddsene mot seg så langt denne sesongen, og mange har nok mislyktes med hekkingen. Her er noen eksempler på fugler som ser ut til å lykkes. Dette til tross for, ihvertfall for to av dem sitt vedkommende, noe risikable valg av hekkeplasser.

Ellers benyttes samtidig anledningen til å ønske de som måtte titte innom denne blogg en riktig god sommer. Måtte temperaturen, i perioder iallefall, overstige 12 grader…

Denne makrellterna gjorde ikke stort ut av reirbyggingen i år. Den la likegodt eggene sine i en taukveil, så og si midt i byen. Måtte den få ruge fram sine unger i fred…

Like i nærheten har et skjærpipelerkepar fått fram sine unger, som her kan snart kan glede seg over en solid klase med insekter.

Mange fuglebiotoper blir dessverre ødelagt av stadig nye bolig- og industriområder. En fiskemåkeunge har klart seg så langt, til tross for trusselen fra store anleggsmaskiner.

FYTTI KATTA!

En av landets i alt 600 ooo huskatter sitter her og vokter på byttet sitt. Musa er fortsatt i live, men dødsdømt…

Ikke greit å være lita mus i denne situasjonen…

Egentlig skal ikke dette innlegget handle om katt og mus, men katt og fugl. Det er en kjent sak at katta ikke bare tar mus, men også fugl. Blant annet i Sverige og Storbritania er det gjort undersøkelser på hvor mange fugler som årlig blir drept av katt. Konklusjonene går på at en tam huskatt i gjennomsnitt tar knekken på mellom 6 og 18 fugler årlig. Hvis vi forutsetter de samme tallene her i landet, så betyr det at rundt regnet at et sted mellom 3 og 10 millioner fugler hvert år må bøte med livet som følge av kattens herjinger. Og dette kommer da på toppen av de som blir tatt av naturlige fiender. I tillegg kommer også fugl som blir drept av eierløse katter. Sjokkerende tall!

Jeg tramper sikkert noen katteeiere på tærne nå, men det  er ingen tvil om at problemet er reelt. Selv har jeg sett nabokatter tatt flere fugleunger denne våren. Og det er særlig et par katter som peker seg ut som mer kompetent enn andre. Noe må gøres! Heldigvis ser det ut til at ting er på gang. For en tid tilbake sendte Mattilsynet ut et høringsnotat i forbindelse med katteproblematikken. Blant annet foreslås her en ordning med merking av katter, uttak av villkatter, sterilisering og påmontering av bjeller. Sikker bra tiltak dette, som ihvertfall delvis vil bøte på problemet.

Men – etter min mening – det viktigste og mest effektive tiltaket ville vært om kattene blir holdt innendørs i den mest sårbare ungeperioden (juni/juli). Eventuelt luftes i band eller under andre kontrollerte former. Dette, sammen med de andre tiltakene, vil bidra til å spare utallige fugleliv. Det er mildt sagt hjerteskjærende å være vitne til fugleunger som blir pint til døde av «de søte» kattene. Jeg presiserer til slutt: Katten er en flott skapning, som gjerne fortsatt må glede mange som husdyr. Men frittgående ut i naturen hører de ikke hjemme. Der inntar de – om ikke alle, så ihvertfall veldig mange av dem, rollen som blodtørstige rovdyr, til skade for mange av dyra som naturlig hører hjemme der.

Kattens lek med musen..

Risikofiske i Nidelva!

Han så vel bare baksiden av skiltet, fiskeren som forhåpningsfullt satset på å få en Nidelvlaks på kroken ved Nidarø nylig. Får håpe han ikke hektet sluken i kabelen på elvebunnen. Da hadde det blitt et ekstremt tilfelle av el- fiske….

Risikofiske ved Nidarø...

Fiskesesongen i elvene er altså i gang. Etter sigende har det vært en knallstart i Namsen, og en bra start også i mange av de andre elvene i Midt-Norge. Selv har jeg aldri vært noen ihuga fisker, men har likevel tilbagt mange timer ved diverse fiskeplasser. En av mine desiderte favoritter er Støvelfossen, et snertent lite fossefall i nedre del av Stordalselva i Åfjord. Hølen nedenfor fossen er en svært attraktiv fiskeplass hvor det tidvis tas mye fisk. Det store ellers med denne plassen er at man ser mye fisk. Laks og sjøørret gjør stadige forsøk på å forsere fossen, mer eller mindre vellykket. Noen hopper bare rett til værs, noen stanger i bergveggen, mens de sprekeste forserer fossen i fin stil. «Latsabbene» tar til takke med laksetrappa. Har ikke tall på antall timer, for ikke å si dager, jeg har tilbrakt ved Støvelfossen. Mange bilder har det blitt opp gjennom årene – sogar med flere oppslag i diverse presse…

Et par bildeeksempler vises nedenfor. Et opphold ved Støvelfossen, med eller uten fiskestang, men med fotoutsyr, anbefales varmt. Underholdningsverdien er stor!

Denne gikk fiskeren glipp av gitt...

Og her er en laks som gjør et dugelig forsøk på å forsere Støvelfossen.