Bare en kort orientering, til de som måtte være interessert, i forbindelse med at jeg nå har fått svar pr. mail fra havneingeniør Marit Sølvberg ved Trondheim Havn. Saken gjelder den tidligere omtalte hekkeplassen for et tjuetalls makrellterner på Brattøra, en hekkeplass som dessverre snart ser ut til å gå over i historien. Svaret fra Sølvberg kan leses i sin helhet som kommentar til innlegget «Slutt for ternekolonien!».

Det er for så vidt et hyggelig og informativt svar, med en kort orientering om de omfattende planene for Brattøra. Og jeg tviler ikke på at resultatet blir bra. Det ser imidlertid ikke ut til at det er særlig store forhåpninger om å berge kolonien med makrellterner. Men likevel – det avsluttende avsnittet i svaret fra Sølvberg antyder kanskje en bitte liten mulighet? Sitat:

«Når det er sagt, takker vi for at du har gjort oss oppmerksom på makrellternenes tilstedeværelse i havneområdet. Ut fra gjeldende regulering og kommunens planer for området anser vi det som lite sannsynlig at hekkeplassen kan videreføres, men vi vil ta med din informasjon inn til orientering i prosjektgruppen for bearbeidelse av Brattørkaia».

Jeg setter nå mitt lille håp til prosjektgruppen for bearbeidelse av Brattørkaia. At de finner en løsning slik at ternene fortsatt kan ha tilhold blant mennesker og båter på Brattøra. Selv har jeg spilt inn til Trondheim Havn en grov skisse til avbøtende tiltak. Så får vi se… For å sitere en kjent, tidligere Rosenborgtrener:

«It´s hope in hanging snore».

Vil vi få se ternene, her representert ved en rødnebbterne, i grasiøs flukt over Brattøra i framtiden?

Reklame