Om man ikke visste bedre kunne bildene nedenfor like gjerne vært tatt i Arktis. Men – de er tatt på Nidarø, så og si midt i Trondheim by. Jeg har aldri sett makan til isdekke i Nidelva i dette området – og jeg har etter hvert levd noen år… Helt spesielt. Og det medfører at mange av fuglene som har tilhold her sliter. Både måker og ender så imidlertid ut til å være i god form – det er nok mange mennesker som bidrar med mat i disse dager. Fortsett med det!

Arktisk preg midt i byen..

Hettemåkemøte på iskanten.

Mens jeg nå likevel er i hettemåkemodus – her er noen bilder av samme art tatt i Frognerparken i Oslo 1. juledag. Her var det også mye is på vannet. Kun ei lita råk var åpen, og her var det stint av måker og ender! Hettemåkene ble svært så nærflyvende når vi bød på julebrød, og spiste til og med av hånda. Som takk for maten bød de på fine fluktmotiv for fuglefotografen, og en stor opplevelse for de andre. Det er alltid spesielt å kjenne fuglenebb nappe i hånda…

Måkeflukt 1

Måkeflukt 2

Opplevelse med hettemåker tett på...

Reklame