Tag Archive: tretåspett


Noen fuglebilder fra første del av mai 22, noen ville og noen tamme. Bare sjekk det grønnskimrende hodet til stokkandhannen! Definitivt en av de flotteste fuglene i vår fauna. Fjærdrakten til hanen er ikke mindre imponerende, der den rusler sammen med et lite harem et sted i Meråker. Meget bevisst på sin status, den karen. Ei gråhegre eksponerer sin litt mindre prangende fjærdrakt under landingsfasen i Lecadammen på Stjørdal. Et rykende ferskt bilde av en tretåspett et sted i Stjørdal avslutter den lille serien. Nei, forresten – 3 bilder fra i dag, 13 mai, gjør det. En vakker sivspurv hann, en pilfink med fjær til fór i reiret, og et tjeldreir med 2 egg. Alle er fra Øysandområdet. Tjeldreiret går det trolig gæli med, i og med at det ligger bokstavelig talt i veien for ymse trafikk. Dumt valg.

BEVAR BYMARKA!

La tretåspetten, huldrelaven og alle de andre artene som lever i Bymarka beholde sine leveområder!

Vær med i underskriftsaksjonen «Bevar Bymarka» på

http://www.underskrift.no

Tretåspett

Tretåspett

Huldrelav

Huldrelav

MiS-kartlegging i Lierne

ALLSKOG driver for tiden et intensivt arbeid med å kartlegge verdifulle skogmiljø i Lierne, senere også Røyrvik. Skogen er i mange tiår svært aktivt drevet, særlig i Lierne kommune, men det viser seg at det fortsatt er en god del gammel skog igjen. Og denne skogen er til dels svært gammel, med grantrær opp mot 300 år!  Noen arealer kan vel også karakteriseres som naturskog eller tilnærmet urskog. Her er noen få eksempler på arter vi har funnet så langt (14 dager i felt i Sørli). Feltarbeidet forventes å pågå til et godt stykke utpå høstparten.

MiS-registrator Stig Gorseth undersøker en granstamme med en stor forekomst den rødlistede barksoppen rynkeskinn.

Den kritisk truede lavarten hjelmragg er tidligere registrert på noen lokaliteter i Lierne. ALLSKOG fant under MiS- arbeidet et 30- talls nye eksemplarer av arten.

Tretåspetten er en art som er sterkt knyttet til gammel barskog med mye død ved. Så langt er det gjort 2 hekkefunn i Sørli under arbeidet med MiS.