Tag Archive: Traner


Vårtur i Rørosnaturen

Fotoglimt fra et 3 dagers raid i Rørosregionen i siste del av mai, i lag med et knippe gode kompiser med samme intense naturinteresse som meg. Kjølig vårvær med regn/byger/tåke/sol i fullt virvar, og fortsatt en del snødekt mark og islagte vann, men likevel et yrende fugleliv. I alt 111 arter i løpet av de få dagene sier sitt om akkurat det. Av høydepunkter må nevnes dvergmåkene tett på Røros by, et stort antall tårnfalk, og nærmøte med et knippe lavskriker. Ei svartryggerle ble også notert og fotografert. En topp tur, rett og slett!

Truer tranene!

Bare tilsynelatende fredelig…

I forbindelse med en jobbtur nylig ble det tid til et kjapt besøk til Slettestjønna naturreservat i Rennebu. Fra observasjonstårnet der har man fint utsyn over store deler av reservatet. Selv om det meste av tjønna ennå var dekket av is, og det fortsatt var en del snø ellers i området, var det bra med fugleliv. Et sangsvanepar hadde allerede startet hekkingen, og 22 traner spankulerte parvis på isen og i myrkantene. Innimellom vartet de opp med noen våryre dansetrinn med tilhørende trompetstøt. Midt i denne idyllen dukket en rødrev opp. En kort stund stund spankulerte både traner, rev og kråker tett sammen i kanten av den islagte tjønna – tilsynelatende i fredlig sameksistens. Men det er jo selvfølgelig ikke slik – seansen bar nok bud om at tranene ikke kan ta for gitt at årets hekking blir vellykket for alle. Men slik er vel naturen – noen arter lever av fugleegg og unger, og vi kan vel ikke klandre dem for det. Likevel – det virker unaturlig med såpass mange kråker i et slikt område. Spørs om det er menneskedyret som har lagt til rette for det…