Jeg har i flere tidligere innlegg skrevet om ternene som fikk ødelagt en mangeårig hekkeplass på de gamle jernpålene i Brattørabassenget i Trondheim. Bygging av ny hurtigbåtterminal besørget det, og det hjalp ikke med en bønn til de kommunale myndighetene om hensyn til den trua makrellterna.

Et liten opptur ble det i juni i fjor, da jeg oppdaget at 6 makrellternepar hadde funnet seg noen tre- og jernpåler i Ilsvika, og gjennomførte en vellykket hekking der. Disse pålene må da vel få være i fred, tenkte jeg da. Så har i hvert fall noen terner en fast hekkeplass i byen.

Men den gang ei. På en vandring i Ilsvika i går kveld ble det nok en nedtur: Pålene var borte! Det vil si, et par jernpåler sto igjen, men disse sto tett inn til en nyanlagt brygge, slik at de ikke lenger var egnet som hekkeplass. Dermed røyk altså denne hekkelokaliteten også. Og nå er det nok ingen flere muligheter for makrellternene i byen. Nei, Trondheim kommune liker åpenbart ikke terner!

Bildene under viser nåsituasjonen, med to de gjenværende pålene, åpenbart uegnet som hekkeplass for terner, og et bilde fra den vellykkede hekkingen i 2014. Bare for å ha sagt det – menneskene på bildet har intet med saken å gjøre. Pålene er poenget. Men huff å læll – naturen taper nok en gang 😦

Ilsvika-påler-red

Ilsvika i går.

Makrellternehekking-Ilsvika-1

Ilsvika, juni i fjor. Makrellterneparet på hekkelokaliteten som nå er borte.

Reklame