Pussig tittel på dette innlegget, kanskje? De aller fleste fugler har jo stjert. Men her er det snakk om et par arter som har stjert i navnet. I helga ble det nærkontakt med stjertand og stjertmeis – to arter med stjertpryden som en del av en ellers også prydelig fjærdrakt. Stjertandhannen på Nidarø i Trondheim har for øvrig slått seg sammen med en stokkandhunn. De to andefuglene har vært uadskillelige en stund nå, og hannen forsvarer hunnen energisk mot påtrengende stokkandhanner. Spesielt. Og så spørs det da: Blir det egg/unger etter hvert? Hybrider blant flere nærstående arter i fugleverdenen, og særlig ulike typer ender, er godt kjent. Men akkurat stokkand x stjertand har i hvert fall ikke jeg hørt om før. Likevel – et pent par er det….

StjertandM-stokkandF-Nidarø-1-red

Stjertanda pusser stjerten. Stokkandhunnen ser ut til å være fornøyd med partneren..

StjertandM-stokkandF-2-red

Og stjertanda er nok fornøyd med sitt eget speilbilde og.

StjertandM-stokkandF-3-red

Andemix, men uansett et pent par!

Og så helgas andre «stjertfugl» – stjertmeisa. Det ble nærkontakt med denne arten på en foringsplass i dag. 10 stk av denne artige skapningen nærmest sloss om å komme til en beholder med nøtter. Noen måtte vente på tur, og dermed ble det en mulighet for bilder av en art som vanligvis er vanskelig å få gode bilder av, aktive og urolige som de oftest er når de er på matsøk i lauvtrærne.

Stjertmeis-Leangenb-1-red

For en gang skyld en stillesittende stjertmeis…

Stjertmeis-Leangenb-4-red

Så pass sjelden sjanse at jeg tar med et bilde til…