Tag Archive: rognebær


Korsnebb og konglebit

Makan til korsnebb-mengder denne høsten/vinteren har jeg vel aldri opplevd. Det «plyttes» overalt, enten fra større og mindre flokker som beiter i konglerike trær, eller ditto i flukt. I tillegg så har det også dukket opp noen småflokker av konglebit, for så vidt ganske lik korsnebbene, men noe større og ikke kryssende over-/undernebb. De voksne hannfuglene hos både korsnebber og konglebit er vakkert karminrøde, mens hunner og ungfugler er mer duse grå/grønne/blekrøde.

Etter som den kalde fine tia meldte sin ankomst i dag, med en 10-centi snø på bakken, noen få blå, og med snødekte trær, ble det fattet en beslutning om et streif etter de omtalte fugleartene. Litt på måfå, men med skarpt blikk mot det som er igjen av rogn/rognasal med bær, og mot grantrær stinne av kongler.

Brukbar suksess etter min mening, med bilder av både grankorsnebb og konglebit på sine respektive matsøk. Jeg hadde for øvrig en liten «passiar» med de to konglebitene. Jeg plystret muntert, og de plystret muntert tilbake med sine særpregede triller. En hyggelig naturopplevelse.

Her er et utvalg av dagens bildefangst.

Reklame

Konglebit

Voksen konglebit hann – «bærre lækker» i sin karminrøde drakt!

De siste ukene har det blitt observert en del konglebit, både i Midt-Norge og i landet for øvrig. Konglebiten er en storvokst finkefugl med kraftig nebb og forholdsvis lang stjert. Den voksne hannen er vakkert karminrød, mens hunnene og unge hanner er mer diskret grønn/gul/rødlig farget. Normalt holder  konglebiten seg i de nordlige barskogsområdene i Russland og Skandinavia året rundt, men i perioder hvor det er knapt med næring kan de legge ut på lange vandringer vest- og sørover etter føde. Akkurat som både sidesvanser og andre arter kan gjøre.

Jeg har flere ganger i høst hørt konglebitens usannsynlig vakre lokkelyder fra tretoppene vis-a-vis der jeg bor. Faktisk har det ved et par tilfeller vært de første  lydene jeg har hørt på morran etter å ha våknet fra min søte søvn. Det må sies å være en god start på dagen!

Dessverre har det ikke lyktes å komme på fotohold så langt i høst, men tar like godt med noen bilder tatt vinteren 2006/2007. Da var det en enda større invasjon av arten enn det ser ut til nå, og jeg kom tett på større og mindre flokker flere ganger. Det er bare å nyte synet av de vakre skapningene!

Hunnfargede individer, svært så tillitsfulle ved en travel parkeringsplass på Heimdal, hvor det er plantet en del rognasal. Både trost, sidensvans og konglebit snauspiste trærne på kort tid!

Denne har så vidt mye rødt på hals/hode at det nok er en ung hann.

Og her er en voksen hann. Den står godt i stil med de knallrøde rognebærene!