Tag Archive: rødrev


Reven rasket over musen

Artig opplevelse med en rødrev sist søndag, på et stykke beitemark mellom Buvika og Eggkleiva i Skaun. Det vil si – ikke så artig for de jordrottene som ble revemat da.. Reven brydde seg overhodet ikke om oss som satt i bila, men fortsatte sitt intense matsøk med full fokus mot et spesielt musehull. To jordrotter ble fortært mens vi så på, men jakten så ut til å fortsette på samme sted da vi kjørte. Ja ja – hver sin smak…

Reklame

Truer tranene!

Bare tilsynelatende fredelig…

I forbindelse med en jobbtur nylig ble det tid til et kjapt besøk til Slettestjønna naturreservat i Rennebu. Fra observasjonstårnet der har man fint utsyn over store deler av reservatet. Selv om det meste av tjønna ennå var dekket av is, og det fortsatt var en del snø ellers i området, var det bra med fugleliv. Et sangsvanepar hadde allerede startet hekkingen, og 22 traner spankulerte parvis på isen og i myrkantene. Innimellom vartet de opp med noen våryre dansetrinn med tilhørende trompetstøt. Midt i denne idyllen dukket en rødrev opp. En kort stund stund spankulerte både traner, rev og kråker tett sammen i kanten av den islagte tjønna – tilsynelatende i fredlig sameksistens. Men det er jo selvfølgelig ikke slik – seansen bar nok bud om at tranene ikke kan ta for gitt at årets hekking blir vellykket for alle. Men slik er vel naturen – noen arter lever av fugleegg og unger, og vi kan vel ikke klandre dem for det. Likevel – det virker unaturlig med såpass mange kråker i et slikt område. Spørs om det er menneskedyret som har lagt til rette for det…