Ved flere anledninger den senere tid har jeg observert «staute» menn som har trampet sund reir med egg/unger av fiskemåke på taket av diverse industri-/kontorbygg. Voksenmåkene hang over takene og skrek ut sin vemod mens ødeleggelsene skjedde. Etter en stund var de forsvunnet. Dessverre er dette et fenomen som er blitt stadig vanligere de siste årene. De opprinnelige hekkeplassene til måkene er i mange tilfeller radert ut som følge av utbygginger av industri, kjøpesentre, parkeringsplasser m.m. Måkene har så funnet ut at byene er ok steder å være, med rikelig tilgang på mat (les søppel som blir kastet), og tilgang på hekkeplasser i utgangspunktet trygge for rovdyr. Men så er det det da – måker skriker og sjiter! Og det er ikke akseptabelt for menneskedyret. Så de hekkeplassene måkene trodde var trygge, er slettes ikke det. Huff – det er tragisk at vi mennesker ikke skal være i stand til å leve sammen med fugler, som gjerne vil være sammen med oss.

Til overmål er akkurat fiskemåka en rødlisteart, en status den har fått som følge av at bestandene er gått markert tilbake de siste årene. Det er dessverre bare å konstatere at veldig mange måkepar ikke får fullført hekking i år heller. Og at tilbakegangen sannsynligvis bare vil fortsette i årene fremover…. 😦

Fiskemåke-pullus-maskin-red

Måkehekkeplass i ferd med å bli ødelagt, til fordel for et kjøpesenter.

Fiskemåkeunge-brostein-byen-red

Trygg i bygata??

Fiskemåkepullus-Kattemtak-red

Trygge på taket??