Stedet er Hvaler i Østfold for noen dager siden. Jeg har mitt fulle hyre med å telle antall individer i en stor makrellternekoloni, da jeg i øyekroken ser to knoppsvaner tett sammen. De er veldig opptatt av å kurtisere hverandre, så jeg aner at noe er på gang. Fokus skifter fra makrellternetelling til svanekos. For første gang blir jeg vitne til svanesex – fra forsiktig forspill, via intensiv parringsakt og til en stilfull avrunding av det hele. Med fare for å bli beskyldt for å være «griskaill» – her er et knippe bilder, 6 i tallet som seg hør og bør, som dokumenterer begivenheten.

Knoppsvaneparring-1-red

Forsiktig initiativ fra hannen…

Knoppsvaneparring-2-red

Fri adgang er innvilget..

Knoppsvaneparring-3-red

Selve parringsakten er i gang…

Knoppsvaneparring-4-red

… og ser ganske så dramatisk ut med hunnen som delvis blir presset under vannflaten.

Knoppsvaneparring-6-red

Parringen er avsluttet uten noe drukningsoffer…

Knoppsvaneparring-7-red

En stilfull avslutning på det hele. Og så blir det vel svaneunger etter hvert…

I følge Norges Fugler (Svein Haftorn 1971) var første kjente hekkefunn av knoppsvane i Norge i 1937. Den var fåtallig i mange år, men har de senere årene nærmest eksplodert i antall, og hekker i dag ganske så vanlig, hovedsakelig i kystområdene i Sør-Norge.