Tag Archive: haukugle


Fugler på Rørosvidda

Det ble en maratondag i gode venners lag den 18. mai, det vil si hjemmefra 04.30 og retur kl. 22. En flott dag med både bra vær og bra med fugl. Vi registrerte hel 89 arter på diverse lokaliteter i Røros i løpet av dagen, hvilket må sies å være knallbra! Et 3 timers opphold ved vestre del av Aursunden gav bl.a kongeørn, jaktfalk, jordugle og fjelljo. Vi fikk en flott tranedansoppvisning, og det var mye matletende ender og sniper i åpne råker og på/ved isen. Mesteparten av Aursunden var fortsatt islagt, og da blir fuglelivet konsentrert til de få åpne områdene som finnes. Ellers var det veldig mye tårnfalk å se, nærmest overalt! Også gulerler (såerle) var det mye av, og blåstrupene sang for fullt. Litt tidlig for gjøken, men et ko-ko ble da hørt. Et knippe bilder følger; vadefugl og ender i og ved isråkene på Aursunden, tranedans på en sandbanke, kvinand og storlom i flukt, ei orrhøne på brøytekant på Tamneshalvøya og ei haukugle ved Brekken. Såerla på siste bildet er fra et tidligere år.

Et fotografisk tilbakeblikk på påska 22, som sedvanlig på Hjelle seter/Dovrefjell. Noe varierende vær, men en del sol – dog uten den store vårvarmen. Såvidt pluss på det varmeste, ned i 10 minus på det kaldeste. Men det ble rikelig med skiturer, en del observasjoner av fugl og så vidt noen sommerfugler.

Assortert fra den senere tid

Det har dessverre blitt lite tid i det siste, til både egen blogg og andres blogger. Utstrakt reisevirksomhet i jobb, og familiære prioriteringer i helgene får ta noe av «skylda». Men litt fotovirksomhet har det da vært – utsyret er jo stort sett med både på jobbreiser og ellers. Her følger et assortert lite utvalg av bilder fra de siste ukene, hvor jeg har fartet på kyss og tvers i begge trøndelagsfylkene, fra Vikna/Nærøy i ytre strøk til Tydal i indre.  Mere farting blir det fremover også – sikkert helt fram til snøen legger seg og vel så det…

Vindpark-Vikna-travers-red

Vindparken på Vikna

Vannlilje-rød-Nærøy-1-red

Den sjeldne røde vannlilja i Nærøy. Jeg registrerte kun 2 planter på den faste lokaliteten. Spørs hvor lenge den henger med….

Sylmassivet-høstfarger-red

Syltoppene i Tydal en septemberkveld, like før solnedgang.

Haukugle-Tydal-red

Møte med haukugle i Tydal

Musvåk-1K-Tydal-1-red

Fortsatt i Tydal. Noe mer eksklusiv denne…

Kondensstriper-fly-tre-red

Reisevirksomhet….

Fugletårnet-Gaulosen-kveld-red

Avslutter med et kveldsmotiv fra nærnaturen – fugletårnet på Gaulosen.