Tag Archive: gulerle


Har vel nærmest fått «nåia» når det gjelder insekter, en mangfoldig og fascinerende verden av flyvende, kravlende og krypende kryp. Her er noen eksempler fra den senere tid, de fleste fotografert i nærområdene rundt Trondheim. Artsnavnene er i rekkefølge; flekksnipeflue, en snodig snutebille uten norsk navn, dvergpraktvikler på strå, geitramsmåler i det den letter («kreativ uskarphet»), blåbær-bladmåler på en blå vegg, blåbukk på rød vegg, og til sist en flekkdammott fra Ringvedammen. Interessen for invertebrater har gått litt på bekostning av fugler, men de er fortsatt med de og – her i form av en rødstjert hann fra Bymarka, og en gulerle fra Verdalsøra. Mulig det blir en ren fuglesak i neste innlegg….

Fugler på Rørosvidda

Det ble en maratondag i gode venners lag den 18. mai, det vil si hjemmefra 04.30 og retur kl. 22. En flott dag med både bra vær og bra med fugl. Vi registrerte hel 89 arter på diverse lokaliteter i Røros i løpet av dagen, hvilket må sies å være knallbra! Et 3 timers opphold ved vestre del av Aursunden gav bl.a kongeørn, jaktfalk, jordugle og fjelljo. Vi fikk en flott tranedansoppvisning, og det var mye matletende ender og sniper i åpne råker og på/ved isen. Mesteparten av Aursunden var fortsatt islagt, og da blir fuglelivet konsentrert til de få åpne områdene som finnes. Ellers var det veldig mye tårnfalk å se, nærmest overalt! Også gulerler (såerle) var det mye av, og blåstrupene sang for fullt. Litt tidlig for gjøken, men et ko-ko ble da hørt. Et knippe bilder følger; vadefugl og ender i og ved isråkene på Aursunden, tranedans på en sandbanke, kvinand og storlom i flukt, ei orrhøne på brøytekant på Tamneshalvøya og ei haukugle ved Brekken. Såerla på siste bildet er fra et tidligere år.

17 mai & vår

Denne blogg ønsker til lykke med dagen til de som måtte titte innom (eventuelt vel overstått – det blir fort det da…), med noen bilder fra 17 mai- feiring i Trondheim i fjor. Årets 17 mai ser ut til å bli en rein sommerdag i Midt-Norge i hvert fall. Våren kom fort når den først kom, og er allerede langt framskreden. Tar i samme slengen med noen naturbilder som kan stå som eksempler på mai-naturen akkurat nå. 

17mai08-5-red

Hipp-hipp 1

17mai08-red

Hipp-hipp 2

17mai08-8-red

Hipp-hipp 3

Gulveis-Sandvika-red

Gulveisen blomster i Sandvika, Oslo.

Sandlo-rug-hestehov-1-red

Rugende sandlo med «bakteppe» av hestehov. Fillan, Hitra.

Grønt-jorde-Skjetlein-mai11

I nærområdet hjemme så grønnes det for fullt…

Nyhårva-nysådd-1-red

.. men ikke fullt så grønt enda på nyhårva og nysådd åker på Byneset.

Gulerle-Glåmos-1

I fjellbandet synger gulerla av full hals.

Solnedganggjennomtrær-Svartdalen-red

Og vi skriver her 19.mai, solnedgang kl. 22 – og 22 grader. Ok pinsevær….