Tag Archive: Bymarka


Tiur ved nyttårsleite

Jeg hadde fått med meg (på Fb, seff…) at det har vært en «tam» tiur noen dager i mellomjulen, et eller annet sted i Bymarka, men registrerte ikke noe info om hvor det var. På en skitur på selveste nyttårsaften (dagtid), blant annet med en del basking utenom løyper ved Rundheia, var Elgsethytta et delmål. Like før vi ankom dit, fikk jeg en storvokst fugl i øyekroken, i snøen ved siden av løypa. DER var tiuren, gitt! Og den var meget rolig av seg – lot seg ikke affisere av passerende mennesker og hunder. Det så vel nærmest ut til at den likte å stå vakt ved «Dagens løype». Med rolige bevegelser kunne jeg manøvrere meg rundt omkring fuglen, og fikk diverse skiløpere i bakgrunnen. På et tidspunkt satt den like ved Elgsethytta, men da en par hunder ble tillatt i å dra i båndet og bjeffe iltert mot tiuren, ble det for mye. Den fløy opp i en grantre og satt rolig der – godt i skjul og på trygg avstand. Irriterende uomtenksomt gjort av hundeeier å la hundene komme så nær. Tiuren var svært så tillitsfull, og lot mange få fine bilder med mobilen, men nærgående hunder ble for mye. En artig opplevelse, likefullt. Såkalte «tulltiurer», med hormoner i ubalanse, er ikke så uvanlig på vårparten i leiktia, men ikke på den mørkeste vinteren som nå, etter det jeg vet i hvert fall.

Og sannelig ble det ikke oppslag i Adressa og: https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2022/01/03/Uvanlig-m%C3%B8te-p%C3%A5-skitur-Det-var-en-kjempeopplevelse-24995133.ece

Værmeldinga for i dag, 30 juli 2015, lød: Skya, oppholdsvær, 14 grader. Fint vær for en tur i Bymarka, sogar til topps på Storheia, tenkte vi. Og dro trøstig i vei. Tåke, yr og småregn på Skistua og videre vestover i marka. Det må da vel gi seg, tenkte vi, og fortsatte med friskt mot. Det ga seg ikke. Værrapport fra topp Storheia kl. 12 følger: Horisontalt regn fra nordvest, 8 grader, tåke ned til skoene og null sikt. Sommer, liksom! Men en dose trim & trening ble det da…..

Det var definitivt ikke forhold for foto under noen del av turen, men noen få knips måtte det bli. Sommerturen måtte jo dokumenteres!

Bymarkasti-regn-red

Regnskog på vei til Storheia.

Storheia-30juli2015-8grader-red

Det ble ingen lunsjrast på toppen…

Skjære-grill-regn-red

Baklidammen på retur: Kun skjæra viste interesse for friluftsgrillen…

Vinterstemn-red

Dette blir øvre del av planlagte Gråkallen vinterpark.

Jeg har lenge følt et behov for en markering av mitt personlige standpunkt i anledning det planlagte alpinanlegget i Bymarka. Kunne for så vidt gjort det i form av et avisinnlegg, men bloggen får holde i denne omgang. Her er det dessuten garanti for å bli antatt! I Adressa kommer det stadig nye innlegg for og i mot det planlagte anlegget som blir kalt Gråkallen Vinterpark, blant annet sist lørdag hvor et knippe sentrale personer markerte sterk motstand.

Bildet ovenfor, som for øvrig ble tatt vinteren 2010, viser den øvre del av området som nå står i fare for å bli endret fra flott natur til impediment. Og impediment vil i dette tilfellet si opparbeidede alpinbakker, heiser, sikkert flere bygninger, parkeringsplasser og veier. I tillegg vil det selvfølgelig bli støy i form av musikk «som ungdommen lika» og økende forurensning fra biltrafikk og prepareringsmaskiner. Alt dette i et område som inngår i den såkalte «evighetsskogen», som tidligere skogforvalter Ole Johan Sætre lanserte i forbindelse med gjeldende Markaplan for Bymarka.

Høsten 2010 gjennomførte jeg nøkkelbiotopregistreringer (MiS) i hele Bymarka, og i det som nå er aktuelt utbyggingsområde registrerte jeg to større biotoper med 120-150 år gammel granskog. Vi bruker normalt ikke mye tid på å lete rødlistearter ved denne type kartlegging, men jeg fant flere forekomster av  gubbeskjegg (lavart med status nær truet) i de to biotopene. Nøyere undersøkelser vil nok fort kunne avdekke flere rødlistearter. I lia vest for Kobberdammen er det for øvrig tidligere funnet en annen trua lavart (VU), som kan bli berørt av en eventuell utbygging. I det hele tatt – ingen tvil om at dette er et viktig område for det biologiske mangfoldet i Bymarka!

Jeg vil understreke at jeg er absolutt FOR at barn og ungdom kommer seg ut i naturen. Alt for mange bruker i dag alt for mye tid foran PC-skjerm, TV og andre aktiviteter som ikke innebærer annen kroppslig aktivitet enn fingerbruk. Men det må da gå an å være aktiv uten at det nødvendigvis blir tilrettelagt etter alle kunstens regler. Fram med det enkle friluftslivet, og den positive naturopplevelsen! Det er jo allerede et solid tilbud til de alpininteresserte i nærområdene til Trondheim, blant annet Vassfjellet. Og så har vi også «Skileiken» ved Skistua, et glimrende tilbud til de minste.

Nei – la no Bymarka ligge der som den er – uten flere tekniske inngrep! Oppmuntre barn og ungdom til fysisk aktivitet i spennende natur. Lær dem å nyte skogens ro, filosofere ved bålet, kjenne på luktene, se på fugler og dyr – ja, alt som hører til det enkle friluftslivet! DET vil være en investering for fremtiden.

Rønningen-jan09-red

Enkelt friluftsliv ved Rønningen gård.