Etter noen heller triste og alvorlige innlegg den senere tid, med fokus på fugler i tilbakegang, føler jeg tiden er inne for et innlegg med et noe mindre dystert tema. Og hva kan vel være mindre dystert enn et knippe bilder av dristige unge menn i fri utfoldelse på stupebrettet? Det er jo sommer & greier! Åstedet er Sjøbadet i Trondheim, tidspunktet midt på dagen 1. pinsedag, været strålende med sol og i overkant av 20 grader. I sjøen var det ca 14 grader i overflaten og, som en av de badende sa, et markert sprangsjikt med mye kaldere vann ikke langt ned fra overflaten. Tøft.

Sjøbadet er for øvrig et gammelt og ærværdig etablissement fra riktig så gamle dager. Det ble startet under det herlige (!) navnet Aktieselskabet «Søbadeindretningen i Trondhjem anno 1858», og har vært et åsted for badende både sommer og vinter i alle år siden, i dag altså under det noe mindre pretensiøse navnet «Sjøbadet». I vinterhalvåret er det forbeholdt medlemmer og isbadere, mens det er åpent for alle i sommerhalvåret, for «den nette sum af 60 specidaler».

Noen av bildene av stuperne viser vel med tydelighet at det ennå er noe tidlig i sesongen….

Sjøbadet-1-red

Ikke alle dristet seg på stup så tidlig i sesongen. Ser ut til at denne karen har hengt seg fast i en av trestolpene utenfor Sjøbadet, men han nådde vannflaten brøkdelen av et sekund etterpå.

Sjøbadet-2-red

Her et noe mer spenstig hopp…

Sjøbadet-3-red

Og som sagt – litt tidlig i sesongen for noen…

Sjøbadet-4-red

To barskinger i synkronstup har kanskje «tjyvtrent» i løpet av vinteren?

Hurtigbåten-litenbåt-kollkurs-red

«David mot Goliat». Rutegående båter passerer tett på Sjøbadet. Ser ut til at denne er på kollisjonskurs med en liten fritidsbåt, men det gikk bra.

Sjøbadet-5-red

Badende og båttrafikk tett på.

Munkholmbåten-bader-red

Fjordbader og skuelystne på retur fra Munkholmen.

Reklame