Vipe-Gisnadalen

Vipa – vakker fugl med problemer

Sliter gjør også andre fuglearter som er knyttet til kulturlandskapet. Åkerriksas og svarthalespovens problemer er vel kjent blant fuglevenner.  Men også ennå vanlige arter som sanglerke, storspove og stær har gått kraftig tilbake. Alle de nevnte artene er ført opp på rødlista. Gulspurven har ikke havnet der enda, men er også i sterkt tilbakegang. Årsaken til at så mange arter i kulturlandskapet sliter, er i første rekke et stadig mer intensivt drevet jordbruk, med økende bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Det pågående landbruksoppgjøret ser ut til å ville forsterke denne trenden, med større og mer effektive gårdsbruk som et sannsynlig resultat. Innslaget av f.eks ugjødslet beiteland, og gress- og blomsterengene som før var vanlige, blir stadig sjeldnere, og variasjonen i kulturlandskapstyper utarmes fortløpende. En trist utvikling.

Heldigvis finnes noen lyspunkt. På vei til jobb med bussen for et par uker siden, passerte vi et jorde hvor bonden var ute med traktoren og sådde frø. Ei vipe fløy hele tiden over traktoren, tydelig engstelig. Den hadde selvfølgelig reir på jordet. Jeg tenkte at dette går jo galt – symptomatisk for en art som sliter i kulturlandskapet. Men – og gla´melding følger: Da jeg passerte samme jordet på vei hjem fra jobb, la jeg merke til en trepinne som sto opp fra en ellers slett og nysådd åker. Og like ved den lå vipa og ruget på eggene sine. Bonden hadde altså sett den engstelige vipa tidligere på dagen, og markert reiret for å unngå å ødelegge det. Forbilledlig! Måtte alle bønder gjøre likeså, så får de sikkert gode avlinger i all framtid!

Til overmål la jeg noen dager senere merke til, på et jorde et lite stykke unna, enda en vipe som lå og ruget ved en oppsatt trepinne. Sikkert samme hensynsfulle bonde. Ah – hvor glad jeg blir til sinns når jeg ser slikt 🙂 Senest i dag passerte jeg de to vipene, og begge ruget fortsatt. Godt med slike lyspunkt i en ellers trasig tid for mange av kulturlandskapsfuglene.

Vipe-rugende

Ikke lett å se ei rugende vipe, selv om åkeren enda ikke har spirt. Dette er en annen fugl en de som er omtalt i teksten. Her har nok vipa lagt egg etter såinga, vil jeg tru.

Reklamer