Altså – ikke glimt fra planeten mars – der har jeg ikke vært enno (oups – det var en skikkelig blødme!). Men vinter-/vårmåneden mars, som vi er godt og vel inn i. Vinteren har vært vår lenge no, med høye temperaturer og forlengst blomstring både hos treslag som or og hassel, og av vårplanten fremfor noen kanskje, hestehoven. Fortsetter det slik utover i mars, er det vel bare å avlyse vinteren for i år. Eller i hvert fall på denne siden av 2014. Eller…..???

Her er noen bildeglimt fra mars så langt, blant annet med vårlige sysler hos kvinender, og nok en så smått blomstrende Tussilago i bymiljø – denne gang til litt mer normal tid enn i månedskiftet desember/januar. Og jaggu våknet vi ikke en morgen med hvitkledd bakke også. Bare som en påminning om at dette kan det bli mer av utover våren? Vi har jo enda lunefulle april til gode. Og resten av mars…

Orerakler-22febr14-red

Hannrakler på gråor.

Hestehov-sneip-red

Tid for mer normal hestehovblomstring. Og fortsatt litt igjen til filteret…

Hagl-spor-red

Haglbyge lørdag natt – ferske spor etter menneske og katt.

Kvinanddykk-red

Kvinandhannen veksler mellom matsøk på dykkandvis…..

Kvinandkurtisering-apr10-red

… og å gjøre seg lekker for en mulig partner.

Stokkandfjær-red

En stokkandhann har mistet litt av sin stjertpryd. Stiller vel muligens litt svakere i kampen om en partner for årets hekkesesong etter det…

Gråor-gjerdestreng-red

Og til slutt en kuriositet fra utmarka: Trær spiser ståltråd – en gråor har begjærlig slukt en del av et ståltrådgjerde som kom for nært…