IMG_7736-red

Havsvala får ring på foten. Kanskje vil det bringe mer kunnskap om denne «kryptiske» arten?

Det ble ikke suksess med på fangst av havsvaler på Vingleia utenfor Mausundvær i fjor (se tidligere innlegg), selv om det meste ellers var vellykket (som disse turene pleier å være, fugl eller ikke). Nytt forsøk i 2013, denne gang til Halten. Nest siste helga i august dro fuglegutta på tur til denne øygruppen ytterst i Frohavet. Straks etter ankomst ble det klargjort til fangst, og så var det bare å krysse fingrer på nytt. Første natta ble resultatløs, men natt 2 «smalt» det! Klokken 01.30 a.m. gikk alarmen – havsvale i nettet! Det gikk rimelig raskt å komme ut av REM-søvnen da gitt! Havsvala fikk sin tilpassede ring, gutta fikk sine bilder (de fleste av mine ble uskarpe, muligens grunnet mye Jon Blund-bæsj på øynene…), og svala fikk så sin frihet tilbake. Til overmål gikk enda en havsvale i nettet denne natta, men da fikk søvnen førstepri….

Foto-EVi-havsvale

Og slik ser havsvala ut, en art som er sjelden å se, da den for det meste holder til på de store hav. Bildet velvillig utlånt av Erling Vikan (som nok var mer våken enn meg…)

Det var ikke bare havsvala som sto i fokus på turen til Halten og Frohavets mange holmer og skjær. Det meste av det som var der av andre fuglearter ble behørig notert ( i alt ca 50 arter), og som vanlig ble det en solid dose sosialt, ikke minst «mingling» med andre som var på øya denne helga. Blant annet ble det en tur et stykke ut på Haltenbanken i båten til Martin Kjøren som, sammen med kona Helga, har vært mangeårig vertskap på Halten. Under denne 4-5 timers turen var det blankt hav, ikke en krusning  på sjøen og 15-20 grader!  I følge Martin hadde han aldri opplevd noe slikt på de 16 årene han har vært på Halten!

Nok tekst – her følger noen fotoglimt fra natur, dyreliv og aktiviteter i dette øyparadiset ytterst i Frohavet. Det er bare å slå fast: Nok en fin tur! Takk til de mange fuglekompisene, som gang etter gang bidrar til å mekke minneverdige turer! Det blir nok flere.

IMG_7611-red

Like før ankomst Halten – solen i ferd med å gå ned i Haltenbanken.

IMG_7623-red

Den kjente krykkjeveggen på Halten. Dessverre ble det ingen hekkesuksess for krykkja i år. I følge lokalkjente ble de fleste ungene tatt av svartbak. Ingen nåde i naturen!

DSC_0182-red

Voksen krykkje med Halten fyr i bakgrunnen.

DSC_0169-red

Noen få terner var fortsatt på plass, her voksen makrellterne i det den forlater en stein bevokst med messinglav.

IMG_7658-red

Småfuglleting i rosebuskas. Men – hvem titter fram til venstre i buskaset? Gollum?

IMG_7729-red

I likhet med Vingleia i fjor, ble det også lav åling etter kysthumle på Halten. Emil har kontroll på fuglene…

IMG_7628-red

Gutta på tur på Haltenbanken – oppstilling i båten til skipper Martin.

DSC_0128-red

«Blækkstilla» på Frohavet! 2 ungmåker har funnet et selkadaver (havert), og småkrangler om maten.

DSC_0132-red

Og her en levende havert. Froan er landets viktigste yngleområde for denne selarten.

IMG_7754-red

Klokken er 05.30, morgenen etter seansen med havsvalefangst på natta. Søvn er oppskrytt!

Foto-EVi-Haltengutta-rev

Retur med «Frøyfart» fra Halten. Fra v. Kjell, Jørgen, Fredrik, Knut, blogger´n og Emil. Humøret er på topp etter nok en flott tur, og vel vitende om at det blir flere… Foto: Erling Vikan.

For øvrig: Det er dagen før dagen – Stortingsvalget 2013 står for døren. Bare en oppfordring på tampen om å bruke stemmeretten. Og stem rett! Stem på et parti som tar miljø på alvor, og som har miljø som hovedagenda! Og det kan godt være Miljøpartiet De Grønne… Med Rasmus Hansson inn på Stortinget, vil vi være sikret en folkevalgt som uredd står frem som miljøets talsmann!  Godt valg!

Reklamer