Ved utløpet av Gaula i dag, søndag 26 mai: To fuglestuderende kompiser skanner Gaulosen etter interessante fuglearter, da en velvoksen mink plutselig dukker frem fra ei steinrøys i vannkanten. For så vidt ikke noe spesielt i det, men hva har den i kjeften? En ål! Altså har vi her den noe pussige situasjonen at en art på svartelista har tatt en art på rødlista – til overmål en art med status kritisk truet (CR). Og det ikke bare på den norske rødlista, men også den internasjonale!  Makan! Men sånn er det altså i naturen – spis eller bli spist, det er det som gjelder. Lister er noe menneskeskapte greier som ingen i dyreverdenen bryr seg det døyt om!

Situasjonen varte i svært kort tid. Minken hastet rett forbi oss og inn under et båtnaust, hvor den sikkert nøt et måltid kritisk truet ål med den beste samvittighet. Eller – det er vel heller ikke noe som heter samvittighet i dyreverdenen. Men uansett – vi rakk noen få eksponeringer som dokumentasjon av den noe pussige situasjonen. Sjekk også bloggen http://www.bimenaturogfoto.blogspot.no for flere bilder.

For nærmere informasjon om rød- og svartelistearter i Norge, sjekk http://www.artsdatabanken.no.

Mink-ålfangst-1-red

Levende mink – død ål 1

Mink-ålfangst-2-red

Levende mink – død ål 2

Reklame