Store kontraster i fjellkommunen i indre Nord-Trøndelag for tiden. I lavereliggende strøk er fiskeørnen i gang med hekking, og i fjellet er det enda fint skiføre. Det begynner vel kanskje å bli noe tvilsomt om all denne snøen rekker å smelte i løpet av sommeren som er igjen?

Et sted i Lierne, medio juni 2012.