Barsk kar med brøstet fram!

Det skal noen timer på treningsstudio til for å matche brøstet til denne karen!

For dobbeltbekkasinen er det nå tid for å vise seg fram i full mundur, både for nærgående rivaler og mulige damer i nærområdet. Den har vel ikke den stor fargeprakten å skilte med, bekkasinhannen, men den tar det igjen i fullt monn i en underlig seanse av et spill. Gjennom et opplegg tilrettelagt av Din Tur og Terje Kolaas, fikk Yvonne og Greg fra England, Einar K (Markas Konge – som for øvrig kom til kort mot tøffe bekkasiner denne gang…) og blogger Terje O., en stor opplevelse på ei blautmyr et sted i Levanger nylig. Med unntak av noen få timer midt på mørke natta, var det full fræs på leiken til langt utpå morraskvisten. Søvn ble nedprioritert denne natta, og det knatret godt i kameralukkkere når det sto på som verst. Utrolig moro å være så til de grader i ett med naturen. Flere burde få slike naturopplevelser, både for opplevelsen sin egen del, og for virkelig å lære seg å sette pris på naturen og dens utrolige mangfold.

To Yvonne and Greg: Thank you for good company on the «playground»! I am sure you got just as good pictures as Einar and mine, and were just as fascinated as we where during this spectacular show of the great snipe. I also guess you are with me thanking Terje K. for good guiding and lots of useful information!

Her er noen glimt fra dobbeltbekkasinens festspill, juni 2012:

Sorry Yvonne – on the wrong side this time…

Staselig kar- 1

Staselig kar – 2

På slutten av hver spillsekvens sprer bekkasinhannen stjerten ut, slik at de hvite stjertfjærene kommer til syne.

Det intense spillet er nok fysisk krevende, så hvil og strekk er påkrevet innimellom.