Bare tilsynelatende fredelig…

I forbindelse med en jobbtur nylig ble det tid til et kjapt besøk til Slettestjønna naturreservat i Rennebu. Fra observasjonstårnet der har man fint utsyn over store deler av reservatet. Selv om det meste av tjønna ennå var dekket av is, og det fortsatt var en del snø ellers i området, var det bra med fugleliv. Et sangsvanepar hadde allerede startet hekkingen, og 22 traner spankulerte parvis på isen og i myrkantene. Innimellom vartet de opp med noen våryre dansetrinn med tilhørende trompetstøt. Midt i denne idyllen dukket en rødrev opp. En kort stund stund spankulerte både traner, rev og kråker tett sammen i kanten av den islagte tjønna – tilsynelatende i fredlig sameksistens. Men det er jo selvfølgelig ikke slik – seansen bar nok bud om at tranene ikke kan ta for gitt at årets hekking blir vellykket for alle. Men slik er vel naturen – noen arter lever av fugleegg og unger, og vi kan vel ikke klandre dem for det. Likevel – det virker unaturlig med såpass mange kråker i et slikt område. Spørs om det er menneskedyret som har lagt til rette for det…

Reklame