Våren er definitivt her no, selv om det ligger et tynt lag nysnø utenfor vinduet i det dette skrives. Typisk vår kan også være milde dager og kalde, klare  netter. For noen dager siden var det akkurat slik, og da kom jeg over en utstilling med naturlig iskunst i en liten spretten vårbekk ved Lundamo. Utstillingen ble naturlig nok kortvarig, og var tatt ned da jeg var i på samme sted neste dag. Moder Natur burde hatt kunstnerlønn!

Naturlig kunstverk I

Naturlig kunstverk II