Rapphøna er en hønsefugl som normalt holder til lenger syd i Europa – de nærmeste hekkeplassene er i Danmark og Syd-Sverige, så vidt jeg vet. I Norge er det ikke uvanlig å holde blant andre denne arten som burfugl og eggprodusent. Noen av fuglene får vel nok av livet i bur, og benytter anledningen til å stikke av hvis muligheten skulle by seg. Et individ (trolig en hunn) har hatt tilhold på et gårdsbruk på Klett, muligens i hele vinter. I ettermiddag fikk jeg stifte bekjentskap med denne, i vill tilstand, svært sky fuglearten. Fuglen på Klett viste seg å være svært så tillitsfull, noe som klart indikerer at vi har med en rømling å gjøre. Men likevel – artig å stifte bekjentskap med  denne «doldisen» av en kulturlandskapsfugl.

Vakker fugl som i vill tilstand sjelden eksponerer seg på denne måten.