Da er det klart: Trondheim Havn har i telefon bekreftet at de resterende jernpelene på Brattøra, som i mange år har huset en makrellternekoloni, skal fjernes de også. Angivelig for at de er i så dårlig forfatning. De 2 som allerede er fjernet har også sammenheng med bygging av ny hurtigbåtterminal, men alle skal altså etter hvert fjernes. Dermed er det slutt på ternekolonien på Brattøra. Kjempetrist synes no jeg! Trist er det også at det overhodet ikke var noen forståelse fra Trondheim Havn sin side om at det nå ryker en fast hekkeplass for en trua art. – Kan de ikke bare finne seg en annen plass da?, var reaksjonen derfra. Huff og huff – så mye for hensynet til trua arter…

Dagene er talte for jernpelene! De to i ferd med å bli fjernet sees lengst bort, den nærmeste er fortsatt intakt.

Jeg tror jeg bare roer det hele ned med en hverdagssituasjon fra Nidarø. Verden går sin skjeve gang…

Et par og en til på tur.

Reklame