På Brattøra, nærmere bestemt i bassenget inn mot hurtigbåtterminalen, står det noen kraftige påler med ytterkledning av jern langs moloen som strekker seg øst/vest mellom Pirsenteret og innløpet til Ravnkloa. Pålene har sikkert stått der i mangfoldige år. Jeg er ikke sikker på hva de er blitt brukt til, men det kan vel f.eks være oppankring av båter, eller de kan ha vært fundament for et eller annet byggverk. Det spiller forsåvidt mindre rolle. Poenget i denne sammenheng er at disse pålene i mange år nå har vært fast hekkeplass for en koloni med makrellterner (Sterna hirundo). Jeg har fulgt litt med kolonien de siste 2-3 årene, og det er snakk om et tjuetalls ternepar med reirplass i toppen av jernpålene. Flatene her har etter hvert grodd til med gras, og blitt et gunstig habitat for ternene. Selv om det er stor menneskelig virksomhet i nærområdet i hekketiden, med  både hurtigbåter til og fra, fritidsbåttrafikk og folk på tur på moloen, ser det ikke ut til at fuglene affiseres i særlig stor grad. Mange terneunger har gjennom mange år kommet velberget på vingene fra hekkeplassen på Brattøra.

Bildet av ærfuglflokken nedenfor viser i bakgrunnen 2 av pålene jeg snakker om, samt den ytterste del av moloen mot vest.

 

I disse dager pågår arbeid med etablering av ny hurtigbåtterminal på Brattøra – på sørsiden av bassenget, vis-a-vis den omtalte rekken med påler. Også moloen inngår, helt eller delvis, i området knyttet til terminalen. Min store frykt er nå er nå at jernpålene, og altså da også hekkeplassen for makrellternene, blir fjernet i forbindelse med arbeidet som pågår. Da vi var i området sist søndag, så det ut til at 2 av pålene i rekka er i ferd med å bli demontert.

Skjer dette raseres hekkeområdet for en rødlisteart! Makrellterna har nemlig status som sårbar (VU) på den nylig reviderte rødlista. Årsaken til det er en kraftig reduksjon i bestanden de senere årene, hovedsakelig som følge av menneskelig virksomhet av ulike slag (utbygging, forstyrrelser etc). Her er det altså en unik mulighet til å sikre en kuriøs hekkeplass for en trua art, gjennom å la pålene stå! Arbeidet med hurtigbåtterminalen går selvfølgelig sin gang, men min bønn er det tas hensyn til ternekolonien på Brattøra. Hvis man i tillegg hadde sperret av moloen helt eller delvis for ferdsel, hadde det vært et ekstra pluss. Og kommunen ville fått en fin fuglefjær i hatten! Trondheim flagger jo sin status som miljøkommune høyt, og mye bra har skjedd på ulike felt – det skal sies. Men her er et tips til en  miljøsak som skiller seg fra satsing på kollektivtrafikk, gang- og sykkelstier og håndtering av avfall. En skikkelig gladsak hvis den lar seg løse!

Bildene under gir et lite innblikk i familielivet til de trua makrellternene på Brattøra. Rene idyllen!

Familieidyll på Brattøra!

Ikke rør hekkeplassen vår!

 

Reklame