Rødnebbterna er velkjent som langdistansetrekker mellom hekkeplassene i nord og havområdene rundt Antarktis. Mindre kjent er det at også lappspoven tilbakelegger store distanser under trekket.

I følge en interessant artikkel i magasinet «Aftenposten innsikt»  (nr.8-2010) har forskere ved hjelp av satelittsendere funnet ut at lappspoven kan holde seg i lufta i opptil 9 dager, og på den tiden tilbakelegge en strekning på over 11500 km! Intet mindre enn imponerende! Imponerende er også strategien under forberedelsene til denne lange flygeturen. Lappspoven inntar så store mengder mat at de indre organene blir abnormt store. Svulmende muskler og fettlagre bidrar til at fuglene kan holde seg så lenge i flukt uten å innta føde. Undersøkelsene er foretatt på spover som hekker i Alaska og overvintrer i Australia og New Zealand. Det er mindre kjent hvor langt sør «våre» lappspover flyr, men det er vel grunn til at også disse følger de samme strategiene før trekket som artsfrendene i vest, selv om flyvedistansene ikke er så lange.

Denne høsten har det vært jevnlige besøk av rastende lappspover ved Trondheimsfjorden, og her er et par bilder av denne mesterflyveren. Selv om de tilbringer mye tid i flukt er det viktig at de har tilgang til egnede rasteplasser underveis, med rikelig tilgang på næring. Slike områder MÅ ikke ødelegges, men sikres for framtiden gjennom vern!

Rastende lappspover i Leangenbukta. De voksne hannene har enno sommerdrakten. De gråbrune er ungfugler.

Og slik ser da en voksen hann ut i flukt. Lekker fugl med en imponerende trekkstrategi!!

Reklamer