Værmessig har fuglene hatt oddsene mot seg så langt denne sesongen, og mange har nok mislyktes med hekkingen. Her er noen eksempler på fugler som ser ut til å lykkes. Dette til tross for, ihvertfall for to av dem sitt vedkommende, noe risikable valg av hekkeplasser.

Ellers benyttes samtidig anledningen til å ønske de som måtte titte innom denne blogg en riktig god sommer. Måtte temperaturen, i perioder iallefall, overstige 12 grader…

Denne makrellterna gjorde ikke stort ut av reirbyggingen i år. Den la likegodt eggene sine i en taukveil, så og si midt i byen. Måtte den få ruge fram sine unger i fred…

Like i nærheten har et skjærpipelerkepar fått fram sine unger, som her kan snart kan glede seg over en solid klase med insekter.

Mange fuglebiotoper blir dessverre ødelagt av stadig nye bolig- og industriområder. En fiskemåkeunge har klart seg så langt, til tross for trusselen fra store anleggsmaskiner.

Reklame