En av landets i alt 600 ooo huskatter sitter her og vokter på byttet sitt. Musa er fortsatt i live, men dødsdømt…

Ikke greit å være lita mus i denne situasjonen…

Egentlig skal ikke dette innlegget handle om katt og mus, men katt og fugl. Det er en kjent sak at katta ikke bare tar mus, men også fugl. Blant annet i Sverige og Storbritania er det gjort undersøkelser på hvor mange fugler som årlig blir drept av katt. Konklusjonene går på at en tam huskatt i gjennomsnitt tar knekken på mellom 6 og 18 fugler årlig. Hvis vi forutsetter de samme tallene her i landet, så betyr det at rundt regnet at et sted mellom 3 og 10 millioner fugler hvert år må bøte med livet som følge av kattens herjinger. Og dette kommer da på toppen av de som blir tatt av naturlige fiender. I tillegg kommer også fugl som blir drept av eierløse katter. Sjokkerende tall!

Jeg tramper sikkert noen katteeiere på tærne nå, men det  er ingen tvil om at problemet er reelt. Selv har jeg sett nabokatter tatt flere fugleunger denne våren. Og det er særlig et par katter som peker seg ut som mer kompetent enn andre. Noe må gøres! Heldigvis ser det ut til at ting er på gang. For en tid tilbake sendte Mattilsynet ut et høringsnotat i forbindelse med katteproblematikken. Blant annet foreslås her en ordning med merking av katter, uttak av villkatter, sterilisering og påmontering av bjeller. Sikker bra tiltak dette, som ihvertfall delvis vil bøte på problemet.

Men – etter min mening – det viktigste og mest effektive tiltaket ville vært om kattene blir holdt innendørs i den mest sårbare ungeperioden (juni/juli). Eventuelt luftes i band eller under andre kontrollerte former. Dette, sammen med de andre tiltakene, vil bidra til å spare utallige fugleliv. Det er mildt sagt hjerteskjærende å være vitne til fugleunger som blir pint til døde av «de søte» kattene. Jeg presiserer til slutt: Katten er en flott skapning, som gjerne fortsatt må glede mange som husdyr. Men frittgående ut i naturen hører de ikke hjemme. Der inntar de – om ikke alle, så ihvertfall veldig mange av dem, rollen som blodtørstige rovdyr, til skade for mange av dyra som naturlig hører hjemme der.

Kattens lek med musen..