Den trives på «sjit & pess»…

.. denne knalloransje soppen som kalles for oransje elgbeger. Altså – den vokser på mer eller mindre nedbrutte ekskrementer av elg og andre hjortedyr. Eller på steder der dyr har urinert. Sært kanskje, men det blir ikke så stor konkuranse fra andre organismer på slike steder. Denne sopparten er vanligst i de sydligere deler av landet, men vokser spredt også lenger nord. Akkurat i år er det etter sigende mye av den også her i Trøndelag. Jeg har aldri funnet den tidligere, etter det jeg kan huske, men dumpet over den under en jobbtur til Selbu nylig. På elgsjit må vite. Og her er et bilde av det som sikkert godt kan brukes som norsk standard for fargen oransje….

Foto & copyright: Terje O. Nordvik

Reklame