Tror ikke det har vært en Oslotur uten et besøk på Østensjøvannet..

Opp gjennom årene har det vært mange turer til Oslo, både i jobbsammenheng og privat. Da har det nærmest vært obligatorisk med besøk på to lokaliteter – Østensjøvannet og Hovedøya. Hovedfokus henholdsvis fugl og sjeldne planter. Søndag 9 mai hadde jeg planlagt en tur innom begge, men det ble bare Østensjøvannet denne gang. Nevø Anders og jeg gikk en 3 timers tur rundt hele vannet. Småpratet og fugletittet hele veien – fin tur. Her følger noen glimt fra det rike fuglelivet på den svært så urbane fuglelokaliteten.

Foto & copyright: Terje O. Nordvik

Vi registrerte 2 toppdykkerpar med påbegynt hekking. Dette er vel en av de beste lokalitetene i landet for fotografering av denne normalt sky arten. 

I nordenden av vannet kom vi over ei svært så hissig krikkand. Spørs om maken lå og ruget i nærheten.

Det største ønsket på forhånd for turen var å få sett ei tundragås som hadde hatt oppholdt seg i området noen dager. Og det fikk vi…

Reklame