I forbindelse med lav- og mosekurset i Bø vanket det også noen andre naturopplevelser enn moser og lav…

Takk for eksempel til Ola Nordsteien, stud. ornitologi ved Høgskolen i Telemark, for tips og guiding til ringanda som fant det for godt å gjeste Telemark i noen dager, akkurat mens jeg var på kurs. Flaks.

Det ble ingen bilder av den dessverre. Men derimot ble det bilder i forbindelse med et av de andre høydepunktene under kursoppholdet. Orkidéen søstermarihånd har sin hovedforkomst i Norge nettopp i Telemark. En av vokseplassene viste seg å være bare et kvarters kjøring fra Bø. Sammen med et knippe medstudenter ble det en kveldsekskursjon til lokaliteten. En flott opplevelse og en meget fotogen plante!

Søstermarihånda trives best på grunnlendt kulturmark uten for mye konkuranse fra andre arter.

I følge litteraturen blomstrer den i overgangen mai, juni, så den var nok forholdsvis tidlig ute på denne lokaliteten.

Bl.a opphør av beite og slått har resultert i at søstermarihånd er plassert som sårbar (VU) på den norske rødlista.

Reklamer