Det er tillyst fotballkamp mellom gransangerne og løvsangerne…

.., men kampen må utsettes til løvsangerne er returnert fra Afrika. Ventetiden benytter gransangerne til å bli kjent med ballen, og det er ingenting å si på ballkontrollen hos denne krabaten.

Full kontroll på ballen!

Reklamer