Gromplassen Nedre Leirfoss fornekter seg ikke. Denne gang kom ei sivhøne på besøk.

Fuglen ble oppdaget av Trond Haugskott på morran 22. april. Utover dagen var flere ornisser på lokaliteten for å beskue den og, for manges del, få et nytt årskryss. Sivhøna er en forholdsvis vanlig hekkefugl i store deler av Europa, i Norge fortrinnsvis sør i landet. Arten er ikke så enkel å få bilde av, da den gjerne holder seg i skjul i tett vegetasjon. Et par timers opphold ga imidlertid noen brukbare bilder – som presenteres her. Forøvrig – for nærmere studier av denne arten er det bare å ta en tur til Østensjøvannet i Oslo. Der kan man få den på en armlengdes avstand…

Foto: Terje O. Nordvik


Reklamer